Realizując obowiązek informacyjny, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. poniżej przekazujemy „klauzulę informacyjną” i prosimy o zapoznanie się z nią Osoby korzystające z zasobów portalu TravelCompass.pl

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest TravelCompass.pl, a Państwa dane osobowe dotyczące nazwy firmy, przedstawicieli firmy, adresu poczty elektronicznej zostały pozyskane przez TravelCompass.pl, ze źródeł publicznie dostępnych.
 2. Celem portalu TravelCompass.pl jest inspirowanie czytelników do realizacji swoich planów wyjazdowych, prezentacja ciekawych miejsc na świecie i w Polsce a także informowanie o wydarzeniach turystycznych, między innymi takich jak targi, workshopy, study toury, konferencje prasowe, seminaria i inne. Dopuszczalność przetwarzania danych w wyżej wskazanym celu uzasadniona jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez administratora danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 3. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 4. Do Państwa danych osobowych nie będą miały dostępu podmioty trzecie. Odbiorcami danych mogą być tylko instytucje państwowe i urzędy upoważnione z mocy prawa.
 5. Informujemy, że wysyłane informacje będą mogły być oparte o Państwa wcześniejszą aktywność na naszych stronach. Dane udostępnione przez Państwa nie będą zautomatyzowane ani nie będą podlegały profilowaniu.
 6. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.
 8. W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pisząc na adres poczty elektronicznej portalu MiceForum.pl redakcja@travelcompass.pl z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”
 9. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez nas bezterminowo, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.
 10. W razie Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych prosimy wysyłać wiadomość z tematem ‚REZYGNACJA’ na adres: redakcja@travelcompass.pl
 11. Na niniejszej witrynie znajdują się wtyczki społecznościowe serwisu Facebook: „Lubię to”, które są powiązane z serwisem Facebook. Pod naszym artykułami umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu Facebook. Używając przycisku „Lubię to”, użytkownik loguje się do serwisu Facebook, w którym obowiązują zasady ochrony prywatności określone przez serwis Facebook.
Verified by ExactMetrics