W biurach podróży ceny wycieczek spadają
Aktualnosci podróże

W biurach podróży ceny wycieczek spadają

Średnia cena była niższa wobec średniej ceny dla poprzedniego sezonu o 29 złotych. Analiza cen imprez turystycznych opracowana przez Instytut Badań Rynku Turystycznego TravelDATA, zajmujący się gromadzeniem danych z rynku zorganizowanej turystyki wyjazdowej obejmuje pierwszy pełny tydzień sierpnia, czyli 6-12 sierpnia 2018 roku.

Analiza oparta na wynikach sieci Wakacje.pl pokazuje, że w minionym tygodniu, dla wycieczek z wylotami pomiędzy 6 i 12 sierpnia, średnie ceny nie uległy zmianie.
Jeśli chodzi o poszczególne kierunki i ich udział w rynku, to sytuacja wygląda następująco:
Egipt: wzrost udziału w rynku o 0,80 proc. Egipt zyskuje nieprzerwanie na znaczeniu od pierwszego tygodnia stycznia jako kierunek bardzo wyraźnie „lastowy”. W minionym tygodniu Egipt zwiększał udziały rynkowe we wszystkich miesiącach, ale w szczególności w kwietniu i maju. Coraz szybsze przyrosty udziałów mogą wynikać z nadrabiania relatywnie niskiego stopnia zaawansowania przedsprzedaży. W następnych tygodniach dynamika wzrostu udziałów rynkowych powinna jeszcze pozostawać wysoka wobec wchodzenia w „zasięg” przedsprzedaży Egiptu kolejnych popularnych terminów wyjazdów do tego kraju.

Turcja: wzrost o 0,57 proc. Kierunek zdecydowanie zakończył wcześniejszy 14-tygodniowy trend spadkowy, który mógł mieć związek ze wcześniejszą stopniową zwyżką bezwzględnych i relatywnych cen, rosnącym stopniem wyprzedania najbardziej atrakcyjnych ofert oraz z obniżeniem poziomu nastrojów konsumenckich w tzw. Polsce B. Jednym z warunków kontynuacji zyskiwania udziałów w rynku są bardziej atrakcyjne poziomy cenowe wycieczek do tego kraju, co wszakże zależy w dużej mierze zależy od skali uzupełnienia przez organizatorów nieco zbyt szczupłych programów czarterowych.

Hiszpania: wzrost o 0,19 proc. Hiszpania zyskiwała udziały rynkowe po raz piąty z rzędu, choć w mniejszym tempie niż przed tygodniem. Zyskiwanie udziałów rynkowych przez ten kierunek może mieć związek z przedłużająca się słabszą passą Grecji i ze słabszymi nastrojami konsumenckimi. W sytuacji nieco obniżonego ich poziomu kierunek bardziej premiowy jakim jest Hiszpania powinien przejściowo zyskiwać udziały rynkowe do czasu ponownego wyraźnego ożywienia popytu w Polsce B.

Bułgaria: wzrost o 0,09 proc. Całkiem możliwe, że zakończyła 7-tygodniowy trend obniżania się poziomu jej udziału w rynku. W ostatnim tygodniu zyskiwała zwłaszcza w maju, czerwcu i w lipcu. Generalnie przyczynami minionego słabszego okresu w sprzedaży mogły być słabsze nastroje konsumenckie w tzw. Polsce B oraz znaczący stopień wcześniejszego zaspokojenia popytu przez najbardziej zapobiegliwych klientów. Kierunek powinien cieszyć się nieco lepszą passą wraz z przybliżeniem się do terminów wakacji.

Tunezja: spadek o 0,19 proc. Tunezja regularnie zyskiwała na znaczeniu od czwartego tygodnia stycznia, co mogło wynikać z relatywnie bardzo niskich cen oraz z odłożonego popytu z trzech poprzednich sezonów. Wcześniejszy słabszy okres sprzedaży w okresie drugiej połowy listopada i pierwszej połowy grudnia mógł być skutkiem przejściowo wyższych cen Tunezji wobec Egiptu i Bułgarii. Przed tygodniem osiągnęła dotychczasowe apogeum udziałów rynkowych, a w ostatnim tygodniu odnotowano już trend obniżania się udziałów rynkowych Tunezji, w którym traciła rynkowe udziały z wyjątkiem września i października. Zmiana trendu może mieć związek z rosnącymi w ostatnich czterech tygodniach cenami wycieczek do tego kraju i z poprawą koniunktury sprzedażowej u konkurentów, a zwłaszcza w Turcji i Bułgarii.

Albania: spadek o 0,34 proc. W okresie dużego popytu w okresie 10 luty-10 marca na ten kierunek, średnie ceny na nim wyraźnie wzrosły, co wraz z bardzo dobrą passą Tunezji i Egiptu doprowadziło do znaczącego osłabienia tempa sprzedaży. W minionym tygodniu Albania traciła udziały we wszystkich miesiącach, na które jest sprzedawana. Kierunek ten może słabnąć na skutek poprawy koniunktury sprzedażowej u jej głównych konkurentów. Relatywnie lepsze ostatnio ceny wycieczek do Albanii powinny nieco wyhamować tempo spadku jej udziału w rynku i wpłynąć na ponowne ożywienie sprzedaży tego kierunku.

Grecja: spadek o 0,79 proc. Długotrwała passa spadkowa trwająca od połowy stycznia spowodowana jest prawdopodobnie połączeniem silnej konkurencji cenowej kilku krajów sąsiednich oraz znacznego zaspokojenia popytu na ten kierunek w kilku wcześniejszych sezonach. Dynamice sprzedaży dodatkowo ciążyły też słabsze nastroje konsumenckie w obszarze tzw. Polski B. W ostatnim tygodniu Grecja traciła udziały głównie w maju i w trzecim kwartale tego roku. Po majówce sprzedaż tego kierunku powinna ulegać już stopniowej poprawie.

Z mniej istotnych kierunków warto zwrócić uwagę na Cypr, który od początku roku praktycznie nieprzerwanie zwiększa udział w rynku lata 2018, choć w ostatnim tygodniu nieznacznie stracił (0,02 procent) prawdopodobnie w związku ze znacznym skokiem cen w górę. W okresie od pierwszego tygodnia stycznia wzrósł on już o znacznie ponad połowę, a mianowicie z 1,6 do 2,74 procent (przed tygodniem wynosił 2,76 procent).

W minionym tygodniu, dla wycieczek z wylotami pomiędzy 6 i 12 sierpnia, średnie ceny wzrosły o 75 złotych. Znaczące zwyżki cen zanotowano w ostatnim tygodniu na Cyprze – o średnio 243 złote, a także na Lanzarote (poprzednio był tam duży spadek) i tunezyjskiej Dżerbie – o 143 i 134 złote. Największe zniżkę średnich cen odnotowano na Malcie – o 71 złotych (poprzednio był tam największy wzrost), a kosmetyczną na Synaju – o 5 złotych. W tym samym czasie przed rokiem ceny wzrosły o 63 złote, a przed dwoma spadły o 17 złotych.

Ostatni tydzień przyniósł wzrosty cen zbliżone do średniej (średnia to + 75 złotych) na czterech z pięciu najważniejszych kierunków wyjazdów polskich turystów. Z tej grupy wyłamał się jedynie Egipt, gdzie ceny pozostały na niemal tym samym poziomie w stosunku do końca marca (wzrosły o średnio 2 złote). Nieco większy niż średnia był wzrost cen na Wyspach Kanaryjskich, co mogło mieć związek z dość wyraźnymi przecenami tego kierunku obserwowanymi w dwóch ostatnich tygodniach. Większe niż przeciętne zwyżki miały też miejsce w powracającej do bardziej dynamicznej sprzedaży Turcji.
Kolejne i to znaczące zwyżki cen miały też miejsce w cieszącej się ostatnio nawrotem popularności Tunezji, w której średnie ceny podniosły się o aż 116 złotych. Seria czterech zwyżek zahamowała jednak wzrost udziału tego kierunku w rynku lata 2018, który spadł po raz pierwszy od końca stycznia i wyniósł 4,72 procent (przed tygodniem 4,91 procent, a przed miesiącem 4,64 procent).

Średnia cena była niższa wobec średniej ceny dla poprzedniego sezonu o 29 złotych. Przed rokiem, czyli w pierwszym tygodniu kwietnia 2017, średnia cena w porównaniach rok do roku wzrastała o 229 złotych.
Nadal w kierunku obniżania cen wycieczek działają w tym sezonie czynniki o charakterze kosztotwórczym. Cena paliwa lotniczego jest wprawdzie wyraźnie niż przed rokiem (2,55 wobec 2,30 zł/litr, czyli o 10,9 procent), ale nadal większy jest wpływ silniejszego złotego, który w skali 12 miesięcy umocnił się dla rozliczeń turystycznych o średnio ponad 4 procent. W rezultacie nadal mamy wspólny wpływ zmian cen paliwa i kursów złotego w kierunku obniżania średniego poziomu kosztów wycieczek w przybliżeniu o 35-45 złotych (poprzednio było to około 30-40 złotych, a wcześniej około 50-60, 85-95, 90-95, 105-115 i 110-115 złotych).
Warto zauważyć, że zmiana średnich cen wycieczek zaczęła w przybliżeniu odzwierciedlać teoretyczny wpływ wymienionych czynników, co można w jakiejś mierze tłumaczyć lepszą równowagą pomiędzy bieżącym popytem na imprezy turystyczne, a oczekiwaniami wiodących organizatorów w tej kwestii.

Z mniejszych kierunków nadal znacznie wyższe ceny rok do roku notowano na Cyprze – o średnio 217 złotych, a w mniejszej skali na Majorce i Malcie – o 77 i 62 złote. Znaczące zniżki średnich cen dotyczyły w największym stopniu Tunezji, Albanii i Portugalii gdzie średnie ceny spadły o 182, 169 i 146 złotych , a w mniejszym Maroka, w którym średnie zniżki wyniosły 70 złotych.

W obecnym zestawieniu wśród dużych i średnich organizatorów największe spadki średnich cen w porównaniu z ubiegłym sezonem wykazują oferty biur TUI Poland, 7islands, Coral Travel Wezyr i Exim Tours – o około 115, 90, 65 i 55 złotych, a w granicach średniej rynkowej (minus 29 złotych) w biurach Rainbow i Prima Holiday. Oferty pozostałych biur były nieco droższe niż przed rokiem w granicach od 1 do 45 złotych. W ujęciu dwuletnim najmniejszy wzrost wykazują średnie ceny w biurze Exim Tours – o około 85 złotych, a umiarkowane – w granicach 120-145 złotych – w biurach Prima Holiday, Coral Travel Wezyr oraz Itaka.

W tym, co dla turystów ma większe znaczenie, a zatem w liczbie najatrakcyjniejszych bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 24 kierunkach i w trzech kategoriach hoteli, to ostatnich korektach cen po zakończeniu pierwszego kwartału pozycję lidera nadal zajmuje biuro Itaka (31 ofert) wyprzedzając biura Exim Tours (20 ofert) oraz Rainbow i Coral Travel Wezyr (16 i 15 ofert). Po niedawnych korektach cen w Itace ma ona wraz z biurem Exim Tours – najwięcej ofert na niższych i średnich półkach cenowych (3* i 4*), zachowując jednocześnie pozycję zdecydowanego lidera z w ofercie premium (5*).

Najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert na kierunkach egipskich proponuje obecnie Coral Travel Wezyr – 7 ofert, na kierunkach greckich Itaka (8 ofert) oraz Rainbow i Exim Tours (6 i 4 oferty), na kierunkach kanaryjskich Itaka i Rainbow (8 i 4 oferty), a na tureckich Itaka i Coral Travel Wezyr – po 4 oferty. W powracającej na rynek turystyczny Tunezji najwięcej atrakcyjnych ofert ma teraz Itaka – 3 oferty.

autor: Adam Gąsior, waszaturystyka.pl

Post Comment

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Verified by ExactMetrics