Najnowsze informacje z Jamajki dotyczące epidemii koronawirusa
Aktualnosci Ameryka Jamajka Poradnik zdrowie

Najnowsze informacje z Jamajki dotyczące epidemii koronawirusa

Jamajka potwierdziła 10.03.2020 r., swój pierwszy przypadek koronawirusa 2019 (COVID-19) w stolicy kraju Kingston. W związku z tym Ministerstwo Zdrowia Jamajki w swoim oficjalnym komunikacie Chce zwrócić uwagę na najnowsze informacje z Jamajki dotyczące epidemii koronawirusa.

Niestety, Jamajka od wtorku, 10.03.2020 r., należy do tych krajów na świecie, które zarejestrowały obecność wirusa na swoim terytorium, bo pojawił się pierwszy zarażony nim pacjent.
W tym względzie przedstawiamy Państwu oficjalny komunikat prasowy Ministra Zdrowia oraz Ministerstwa Zdrowia Jamajki.

Należy pamiętać, że podróż do Jamajki przez cztery kraje europejskie – Włochy, Niemcy, Francję i Hiszpanię – zostanie ograniczona z dniem 12 marca 2020 r. Poza tym obowiązują restrykcje w podróży. W rzeczywistości trzy kraje – Hiszpania, Francja i Niemcy – zostały dodane do listy pięciu (Chiny, Włochy, Korea Południowa, Singapur i Iran), która była już wcześniej upubliczniona.


Zarażona pacjentka to jamajska kobieta, która podróżowała z Wielkiej Brytanii, gdzie występują przypadki COVID-19. Przybyła na wyspę 4 marca, zgłosiła się do publicznej służby zdrowia 9 marca i od tego czasu przebywa w izolacji.

Na podstawie historii podróży i objawów choroby pacjenta pracownicy służby zdrowia podejrzewali COVID-19. Pobrano próbkę kliniczną i przesłano do Narodowego Centrum Grypy (National Influenza Centre), gdzie dzisiaj, tj. 10.03.2020 r., ok. godziny 11:00, testy laboratoryjne potwierdziły wstępną diagnozę medyków. Pacjent i członkowie rodziny zostali natychmiast poinformowani o tym fakcie. Zakażenie pacjenta było związane z jego podróżą z Wielkiej Brytanii.

W wydanym oświadczeniu krajowym dotyczącym COVID-19 dostarczonym przez Dr. Hon. Christopher Tufton’a Ministra Zdrowia i Wellness można przeczytać:

Podejmowane są kroki, aby zapobiec ryzyku rozprzestrzenienia się choroby wśród lokalnej społeczności. Środki te obejmują:

 • Wysłanie zespołu publicznych lekarzy do domu pacjenta w celu oceny stanu jego zdrowia i zainicjowania odpowiednich środków medycznych.
 • Identyfikacja i śledzenie kontaktów wszystkich narażonych na zakażenie osób.

 • Spotkanie urzędników Ministerstwa z pracownikami szpitala i wprowadzenie niezbędnych działań.

Poza tym, nałożone już wcześniej ograniczenia w podróży, pozostają w mocy. W rzeczywistości trzy kraje zostały dodane do listy pięciu (Chiny, Włochy, Korea Południowa, Singapur i Iran), która była wcześniej upubliczniona. Są to Hiszpania, Francja i Niemcy.

Minister Spraw Zagranicznych i Handlu Zagranicznego i ja spotkaliśmy się dziś rano z ambasadorami tych krajów, wraz z ambasadorem UE, i poinformowaliśmy ich, że na podstawie oceny ryzyka związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa w tych krajach, ograniczenia podróżowania muszą zostać narzucone.

Poza tym Ministerstwo Zdrowia informuje, że:

 • Publiczne spotkania i imprezy są odradzane.
 • Odradza się zbędne podróże.

 • Nadal patrolujemy nielegalne przejścia graniczne.

 • Trwa intensyfikacja działań kluczowego personelu we wszystkich portach lotniczych i morskich.

 • Wyznaczyliśmy CZTERY (4) miejsca kwarantanny i pozostałe zostaną wybrane.

 • Kończymy modernizację izolatek w każdym z publicznych szpitali na wyspie.

 • Ministerstwo postawiło w stan gotowości publiczny system opieki zdrowotnej na wyspie:

  • Rozwinięto lokalną zdolność do testowania wirusa, dzięki szkoleniom przeprowadzonym przez Panamerykańską Organizację Zdrowia. Właśnie na tej zdolności polegaliśmy przy tym wyniku testu.
 • Oceniliśmy gotowość naszych zakładów opieki zdrowotnej do sprostania przewidywanemu wzrostowi zapotrzebowania na ich usługi.

 • Nadal usuwamy istniejące braki, w tym w odniesieniu do dodatkowych dostaw wyrobów medycznych i wyposażenia, jednak, w obecnej chwili, na wyspie mamy wystarczającą ilość osobistego wyposażenia ochronnego dla naszych zakładów opieki zdrowotnej. Posiadamy również odpowiednie zapasy leków na drogi oddechowe, które wystarczą na trzy miesiące.

 • Przeszkoliliśmy i nadal szkolimy pracowników służby zdrowia.

 • Wysiłki te są wspierane przez kampanię komunikacyjną mającą na celu informowanie każdego członka populacji o wirusie i jego skutkach, a nadzór nad tym zapewnia Narodowa Rada Zarządzania Ryzykiem Klęsk (National Disaster Risk Management Council), na której czele stoi Premier Andrew Holness.

  Stworzyłem również specjalny Zespół Doradczy ds. COVID-19 (COVID-19 Response Advisory), który będzie wspierał planowanie i działania Ministerstwa Zdrowia i Wellness w odniesieniu do tego wyzwania w zakresie zdrowia publicznego. W jego skład weszli:

  • Pan Howard Mitchel, były Prezes Organizacji Sektora Prywatnego na Jamajce (Private Sector Organisation of Jamaica);
 • Pan Christopher Zacca, CEO, Sagicor;

 • Pan Owen Ellington, były Komisarz Policji;

 • Wielebny Devon Dick, Jamajski Związek Baptystów;

 • Dr Marina Ramkisoon, zastępca dziekana uniwersytetu, Wydział Nauk Społecznych, UWI;

 • Dowódca sił zbrojnych, komandor Wenyss Gorman, JDF;

 • Podpułkownik Sydney Powell, JDF; i

 • ACP Calvin Allen, JCF.

 • Ministerstwo wzywa również społeczeństwo do stosowania środków zapobiegawczych i kontroli zakażeń, w szczególności do:

  • Zachowania odległości co najmniej jednego metra od osób, które kaszlą lub kichają.
 • Częstego dbania o higienę rąk, dokładnego mycia rąk mydłem i wodą lub używania środków dezynfekujących ręce, jeśli dłonie nie są wyraźnie zabrudzone.

 • Podczas kaszlu lub kichania zakrycia ust i nosa chusteczką, a następnie jej wyrzucenie do kosza.

 • I oparcia się nawykowi, żeby dotykać swoich twarzy.

 • W celu uzyskania dodatkowych informacji zachęca się społeczeństwo do kontaktowania się ze specjalną infolinią: 888-ONE-LOVE (663-5683).

  Jak podkreślił Dr. Hon. Christopher Tufton

  Chcę skorzystać z tej okazji, aby zaapelować do społeczeństwa o zachowanie spokoju i wdrożenie wszystkich rad dotyczących higieny osobistej, dystansu społecznego i ogólnej kontroli zapobiegania infekcjom. Rząd Jamajki będzie na bieżąco informować opinię publiczną o podejmowanych kolejnych wyzwaniach w zakresie ochrony zdrowia publicznego.


  Na Jamajce wprowadzono szczególne zasady w ochronie przed koronawirusem, które obowiązują od czwartku, 12 marca 2020 r.

  Należy przestrzegać następujących zasad, przewidzianych dla wszystkich statków, obejmujących zarówno te powietrzne, jak i morskie, Urzędu ds. Kwarantanny (Quarantine Authority), zgodnie z sekcją 8 Ustawy o Kwarantannie:

  1. Wszyscy Jamajczycy, którzy odwiedzili Francję, Niemcy i Hiszpanię w ciągu ostatnich 14 dni, mają prawo do lądowania na Jamajce zgodnie z prawem, ale podlegać będą ocenie stanu zdrowia i kwarantannie;
  1. Osoby niebędące Jamajczykami, które odwiedzały Francję, Niemcy i Hiszpanię w ciągu ostatnich 14 dni i które nie mają stałego pobytu ani zwolnienia małżeńskiego na Jamajce, nie otrzymają uprawnień do lądowania w żadnym z portów wjazdowych kraju;
  1. Nie-Jamajczycy, którzy mają stałe miejsce zamieszkania i zwolnienia małżeńskie i którzy odwiedzili Francję, Niemcy i Hiszpanię w ciągu ostatnich 14 dni, mogą wylądować na Jamajce i zostaną poddani ocenie stanu zdrowia i kwarantannie;
  1. Osoby, które odwiedziły Francję, Niemcy i Hiszpanię, którym przyznano uprawnienia do lądowania i które zostały sklasyfikowane przez Ministerstwo Zdrowia i Wellness jako osoby z wysokim ryzykiem, zostaną poddane kwarantannie w obiektach rządowych; a osoby, które zostały ocenione przez Ministerstwo Zdrowia i Wellness jako osoby z niskim ryzykiem, zostaną poddane kwarantannie w domu pod nadzorem Lokalnego Departamentu Zdrowia (Parish Health Department); i
  1. Osoby powracające z Francji, Niemiec i Hiszpanii, którym przyznano uprawnienia do lądowania i które wykazały jakiekolwiek objawy nowego koronawirusa 2019, zgodnie z definicją przypadku opublikowaną przez Panamerykańską Organizację Zdrowia (Pan American Health Organization – PAHO) i Światową Organizację Zdrowia (World Health Organization – WHO), zostaną umieszczone bezzwłocznie w izolacji w zakładzie opieki zdrowotnej.

  źródło: Ministerstwo Zdrowia i Wellness Jamajki

  Post Comment

  Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

  %d bloggers like this: