Niepełnosprawni potrzebują ułatwień w podróży.
podróże

Niepełnosprawni potrzebują ułatwień w podróży.

Ponad dwa miliardy ludzi na świecie potrzebuje ułatwień w dostępie do usług związanych z podróżą z powodu niepełnosprawności lub wieku. Mimo to, jak wykazały wyniki badań opublikowane przez firmę Amadeus, większość potrzeb takich osób nie jest należycie uwzględniana przez branżę turystyczną i sektor publiczny. Miliony podróżujących wciąż nie mogą liczyć na niezbędne udogodnienia.

Jak wynika z raportu „Voyage of discovery: Working towards inclusive and accessible travel for all” („Podróż w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, co zrobić, aby każdy mógł podróżować”), największymi barierami utrudniającymi dostęp do usług w podróży jest brak dokładnych i wyczerpujących informacji oraz odpowiedniej obsługi świadczonej przez wykwalifikowanych pracowników. Okazało się również, że podróżni potrzebujący udogodnień coraz częściej oczekują, iż będą one standardem dostępnym bez dodatkowych opłat. Coraz ważniejszą rolę odgrywają też nowoczesne technologie, takie jak rozpoznawanie głosu, które zaczynają być uważane za normę.

Pozostałe wnioski z badań:

Ogólne doświadczenia związane z podróżą oraz dostosowanie usług do zróżnicowanych potrzeb zostały ocenione na 6,2/10.
Samolot jest preferowanym środkiem transportu dla 35,9 proc. respondentów.
Ankietowani stwierdzili, że ułatwienia dostępu są najmniej zadowalające na stacjach kolejowych (4,9/10), a najbardziej ― w hotelach i innych miejscach zakwaterowania (6,2/10).

W raporcie z badań podkreślono, że stworzenie środowiska podróży bez barier wymaga wprowadzenia wielu usprawnień. Niezbędna jest efektywna komunikacja ułatwiająca dostęp do informacji o udogodnieniach oraz odpowiednio przeszkolony, zawsze gotowy do pomocy personel, który wie, jak zająć się osobami mającymi szczególne potrzeby.
Standaryzacja treści i usług sprawi, że cała branża będzie mogła działać bardziej spójnie oraz zaoferować zestaw usług dostosowany do oczekiwań każdego klienta. Przez wspólne działania, firmy mogą zapewnić turystom bardziej spersonalizowaną obsługę tak, aby każdy element podróży był dostosowany do konkretnej osoby i jej potrzeb ― czytamy w raporcie.
Autorzy zalecają również zacieśnienie współpracy między sektorem prywatnym i publicznym w celu zapewnienia ułatwień dostępu podróżującym, którzy tego potrzebują.

Alex Luzárraga, wiceprezes ds. strategii korporacyjnej w firmie Amadeus, powiedział: „Ułatwienia dostępu do usług turystycznych sprawią, że staną się one bardziej osiągalne nie tylko dla osób mających szczególne potrzeby. Usunięcie barier utrudniających podróżowanie, personalizacja oferty, dalsze usprawnienie obsługi klienta z wykorzystaniem najnowszych technologii oraz stworzenie bardziej dostępnej infrastruktury, po której każdy bez wyjątku będzie mógł się samodzielnie poruszać, przyniesie korzyści wszystkim.”

Ułatwienia dostępu są jednym z elementów strategii społecznej odpowiedzialności biznesu realizowanej przez firmę Amadeus, a także kluczowym kryterium zewnętrznych ocen i klasyfikacji przedsiębiorstw pod względem dbałości o środowisko, sprawy społeczne i ład korporacyjny, takich jak indeks DJSI (Dow Jones Sustainability Index).

Tomas López Fernebrand, wiceprezes, radca prawny i sekretarz firmy Amadeus, dodał: „Czujemy się zobowiązani do realizacji idei zrównoważonego rozwoju w branży turystycznej. Jesteśmy dumni, że zostaliśmy uznani za światowych liderów naszego sektora w rankingu DJSI. Ułatwienia dostępu w podróży są jednym z najważniejszych aspektów odpowiedzialności społecznej w branży turystycznej, przy czym kluczową rolę odgrywa tu technologia. Niezbędna jest również współpraca z klientami oraz sektorem prywatnym i publicznym, która pozwoli ujednolicić standardy branżowe w taki sposób, aby każdy bez wyjątku mógł korzystać z uroków podróży”.

Badania zostały przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych, Unii Europejskiej i Indiach przez ILUNION, firmę doradczą należącą do ONCE, hiszpańskiej organizacji niewidomych. Objęły około 800 rozmów z podróżującymi, którzy potrzebują ułatwień dostępu, ze specjalistami z branży, jak również z przedstawicielami sektora prywatnego i publicznego oraz instytucji międzynarodowych. Podróżujący zostali podzieleni na osoby z niepełnosprawnością wzrokową, słuchową, poznawczą i fizyczną oraz osoby starsze (powyżej 65 roku życia). (TC)

Post Comment

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Verified by ExactMetrics